Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công. Lục Yên _Bắc Giang. Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái

13/05/2020 09:32:50 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h