Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h