Tin Hoạt động >> Chính trị

Kế hoạch tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải

22/10/2019 02:13:47 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h