Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

TB chấp thuận doanh nghiệp điều chỉnh phương án khai thác trên tuyến Yên Bái - Lạng Sơn

15/10/2019 09:15:36 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h