Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Phối hợp công bố và tiếp nhận hồ sơ khai thác tuyến VTKCĐLT Cầu Rào - Nghĩa Lộ

29/08/2019 03:18:55 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h