Tin Hoạt động >> Văn phòng Sở

Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

07/08/2019 11:02:03 Xem cỡ chữ Google
Ngày 01/8/2019 Sở Giao thông vận tải phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ảnh lớp tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày 01/8/2019 Sở Giao thông vận tải phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 với mục đích triển khai tuyên truyền kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
Công tác phòng, chống tham nhũng là vấn đề không mới, nhưng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp trong hệ thống chính trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay.
Ngày 20/11/2018 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua Luật Phòng chống tham nhũng, Luật có hiệu lực thi hành từ  ngày 1/7/2019. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có nhiều điểm mới so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, trong đó, có một số điểm mới đáng chú ý, liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung; quy định cụ thể việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định cụ thể việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; Luật quy định một chương riêng và sửa đổi, bổ sung nhằm cụ thể hoá và đề cao vai trò người đứng đầu; Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm toán; Xử lý tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật về PCTN.
Qua lớp tập huấn do đồng chí Vũ Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái trực tiếp lên lớp, truyền đạt, đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao đôgj nhận thức sâu sắc hơn về công tác phòng chống tham nhũng; vận dụng sáng tạo vào thực tế; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các phòng, ban, trung tâm, Thanh tra Sở và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm thực hiện có hiệu quả công tác này. Công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan khi giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h