Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Thông báo Công ty CPVTTB Yên Bái đăng thành công tuyến Lục Yên - Bắc Giang

15/07/2019 08:41:01 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h