Tin Hoạt động >> Văn phòng Sở

Kế hoạch triển khai tháng Công nhân và Vệ sinh an toàn lao động tỉnh Yên Bái

11/07/2019 10:12:58 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h