Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

1. Thông tin lãnh đạo:

+ Họ tên:Đỗ Văn Dự

+ Chức vụ: Giám đốc Sở GTVT

+ Điện thoại:

Cơ quan: 0293867261

Họ tên: Bùi Danh Tú

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Sở GTVT

+ Điện thoại:

Cơ quan: 0293.865168

Họ tên: Đỗ Nhân Nghĩa

+ Chức vụ: Phó Giám đốc sở GTVT

+ Điện thoại:

Cơ quan: 0293865710

2. Các phòng chức năng, đơn vị thuộc sở: 

      2.1. Phòng chức năng:

+ Tên phòng: Văn phòng Sở

+ Thông tin lãnh đạo Văn phòng Sở:

       Họ tên: Đào Ngọc Hùng

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Cơ quan: 0293.860.477

      Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

-  Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

      -  ĐT Cơ quan: 0293.860.477

  Tên phòng: Phòng Kế hoạch – Tài chính

+ Thông tin lãnh đạo phòng:

Họ tên: Lê Ngọc Minh

-          Chức vụ: Trưởng phòng

Họ tên: Nguyễn Thị Lâm Tuyết

-          Chức vụ: Phó trưởng phòng

-          Điện thoại phòng: 0293.818098

+ Tên phòng: Phòng Quản lý Vận Tải, phương tiện và người lái

+ Thông tin lãnh đạo phòng:

Họ và tên: Đỗ Minh Thuấn

-      Chức vụ: Trưởng phòng

-      Điện thoại:

     Cơ quan: 0293.818.288

Họ tên: Lê Tuấn Giang

-     Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Họ tên: Phan Kế Đức

-     Chức vụ: Phó Trưởng phòng

-   Điện thoại phòng: 0293.867387

+ Tên phòng: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

+ Thông tin lãnh đạo phòng:

Họ tên:  Trần Xuân Cường

-      Chức vụ: Trưởng phòng

-    Điện thoại phòng: 0293.817799

Họ tên: Phạm Văn Trung

-   Chức vụ: Phó Trưởng phòng

+ Tên phòng: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

+ Thông tin lãnh đạo phòng:

Họ tên: Nguyễn Trọng Tiến

-       Chức vụ: Trưởng phòng

      Họ tên: Nguyễn Tuấn

      -    Chức vụ: Phó Trưởng phòng

      -    Điện thoại liên hệ: 0293865009

    2.2 Đơn vị trực thuộc:

+ Tên đơn vị: Thanh tra Giao thông

+ Thông tin lãnh đạo:

Họ tên: Ngô Quốc Trưởng

-       Chức vụ: Chánh thanh tra

-    ĐT Cố định: 0293865226

Họ tên: Nguyễn Quang Bình

Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

Họ tên: Đỗ Văn Nam

Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

+ Tên đơn vị: Trung tâm Đào tạo Lái xe Mô tô

+ Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Họ tên: Chu Phú Hiệp

-        Chức vụ: Giám đốc

-        Điện thoại:

+   Cơ quan: 0293890436

Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường

-        Chức vụ: Phó Giám đốc

-        Điện thoại:

+   Cơ quan: 0293890437

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Ánh

-        Chức vụ: Phó Giám đốc

-        Điện thoại:

+   Cơ quan: 0293890437

+ Tên đơn vị:Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

 +Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Họ tên: Chu Anh phương

-        Chức vụ: Giám đốc

-          Điện thoại:

      Cơ quan: 0293867296

Họ tên: Lê Trường

-        Chức vụ: Phó Giám đốc

      -    Điện thoại cơ quan: 0293.867.502

  +  Tên đơn vị: Ban Quản lý Dự án công trình giao thông

  + Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Họ tên: Trần Việt Dũng

-          Chức vụ: Giám đốc

-      Điện thoại cơ quan: 0293.862.457

Họ tên: Nguyễn Hồng Ba

-      Chức vụ: Phó Giám đốc

Họ tên: Cao Bình Cung

-      Chức vụ: Phó Giám đốc

  + Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

  + Thông tin lãnh đạo:

      Họ và tên: Trần Anh Tuấn

       -     Chức vụ: Trưởng ban

       -     Điện thoại:

             Cố định: 0293866014

Họ và tên: Chu Thị Thu Hà

       -     Chức vụ: Phó trưởng ban

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h